Till Umeåkers lunch trav startade stallet en häst. Det var års debuterande Stålviktor(Mats Gällerstedt) som startade i lopp 1. När startbilen släppte fältet så tog han enkelt ledningen. Men valde att släppa den för att få ett rygg lopp. Där i det så kallade vinnarhållet låg han tills ingången av sista kurvan när han fick fritt. Men in på upploppet gick han mycket bra och spurtade till sig en 4:e plats på det nya rekordet 1,27,3 2140 Auto.